Digital Fitness (DEFIT) – Move to earn

1. Giới thiệu/Introduce: Digital Fitness DEFIT là một loại tiền điện tử đa chuỗi hoạt động trên mạng Ethereum và Polygon. Nhằm mục đích đưa thế giới thể thao và thể dục vào blockchain, dẫn đầu phong trào Move To Earn. 2. Giá/Price: Digital Fitness   Digital Fitness (DEFIT) 0.164804 USD (21.06%) RANK 1271 MARKET CAP $4.27 M USD VOLUME $1.43 M USD Powered by […]